Oferta Educativa

Sarriart és un centre d’ensenyaments no oficials. La seva estructura pedagògica està basada en l’edat dels alumnes abans que en el nivell musical o el grau d’aprenentatge, ja que hi ha persones que s’inicien a totes les edats i el nivell de cadascú depèn més de la seva dedicació i interessos, que del temps de permanència en el centre.

Per atendre la diversitat, el centre disposa de diferents ofertes formatives que s’adapten a les necessitats dels usuaris.
Sensibilització musical

Adreçada a infants de 5 a 7 anys. Correspon a l’etapa de P5  d’educació infantil i a 1er d’educació primària.

L’objectiu és apropar la música als infants, fomentant la curiositat i la creativitat i sensibilitzar-los musicalment en l’audició, el ritme, el cant, la dansa, el moviment i l’experimentació amb diferents famílies i tipus d’instruments.

Escola elemental

Adreçat a alumnes de 7 a 12 anys. Es correspon amb l’etapa d’educació primària.

Escola jove

Per a alumnes de 12 a 18 anys. Correspon a l’ESO i el Batxillerat.

Els conjunts són l’eix de l’aprenentatge i l’alumnat pot integrar-se en les formacions de Joves.

En aquesta àrea s’ofereix un programa d’aprenentatge avançat per aquell alumnat que vol accedir als estudis professionals de música.

L’alumnat d’aquesta àrea també pot participar en els tallers trimestrals que ofereix el centre.

Programa lliure

En aquest itinerari s’integren els alumnes en dos blocs: de 7 a 17 anys i a partir dels 18 anys sense límit d'edat. Acull aquells alumnes que provenen de les etapes anteriors i d’altres.

L’objectiu és la practica instrumental en funció dels objectius individual i atenent a la diversitat.

La formació es complementa en la participació en grups com combos, grups d’instruments i llenguatge musical.

Oferta d'instruments