Protocol Covid

Protocol de seguretat i prevenció COVID-19


Curs 2020-21

· Higiene i desinfecció
· Gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escola i a les aules.
· Presa de temperatura abans de les classes
· Mascareta obligatòria als espais comuns
· Distància interpersonal a les aules
· Molt important, davant la necessitat que hi ha d’ometre la mascareta per l’execució d’alguns instruments.
· Ventilació dels espais després de cada activitat
· Les aules es ventilaran durant 10 minuts entre classe i classe.
· Aforament adaptat a les sales disponibles
· Davant d’un cas positiu
· L’alumne que hagi donat positiu, així com la resta d’alumnes dels grups que hagin estat en contacte amb aquest, hauran de fer una quarantena obligatòria de 15 dies.
· Matriculacions per via telefònica
· L’escola trucarà a tots els alumnes que tinguin la plaça reservada per fer la matrícula.